48

49

51

Nekrologi

Modlitwa za naszych zmarłych Parafian

 

Chwalebny św. Mikołaju szczególny mój obrońco,

wejrzyj na mnie litościwym okiem z onej górnej światłości, w której widzeniem Boga się nasycasz

i uproś mi u Pana łaskę i pomoc stosowną do obecnych potrzeb moich tak duchowych jak i doczesnych,

a szczególniej łaskę jeżeli mi pomocną być ma do wiecznego zbawienia mego.

 

Pomnij także, o chwalebny św. Biskupie, na najwyższego pasterza naszego,

Papieża, na Kościół św. i na pobożne miasto nasze. Naprowadź na drogę zbawienia wszystkich, co życie prowadzą zanurzeni w grzechy,

wszystkich nieumiejętnością, błędem i kacerstwem oślepionych.

 

Pociesz strapionych, opatrz w potrzebie będących, umocnij chwiejących się,

wesprzyj uciśnionych, ulżyj chorym i spraw,

aby wszyscy doznali możnej opieki Twojej

i najwyższego dawcy wszelkiego dobra.

 

Amen.

 

Jan

Kret

1948-02-07

2023-03-16

Rozwita

Jasionek

1946-05-22

2023-03-13

Paweł

Langer

1953-05-21

2023-03-09

Jerzy

Majchrzyk

1961-06-15

2023-03-03

Zbigniew

Koszowski

1939-11-01

2023-03-01

Janina

Gap

1928-03-12

2023-02-28

Franciszek

Melnarowicz

1943-11-26

2023-02-20

Jadwiga

Mróz

1942-08-26

2023-02-19

Marianna

Napiórkowska

1934-07-05

2023-02-14

Lidia

Haczek

1942-09-05

2023-02-10

Marek

Bonkosz

1980-08-18

2023-01-30

Waldemar

Wiecha

1953-06-01

2023-01-25

Wanda

Wieczorek

1946-05-10

2023-01-13

Maria

Himmel

1935-01-13

2023-01-04

Ryszard

Dziki

1946-07-11

2023-01-03

Jan

Pniak

1939-09-08

2023-01-01

Zasady przetwarzania danych

Dotyczące danych z formularza wysyłanych ze strony.

Dane z powyższego formularza będą przetwarzane przez naszą firmę jedynie w celu odpowiedzi na kontakt w okresie niezbędnym na procedowanie przekazanej sprawy. Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne do przetworzenia zapytania. Każda osoba posiada prawo dostępu do swoich danych, ich sprostowania i usunięcia oraz prawo do wniesienia sprzeciwu wobec niewłaściwego przetwarzania. W przypadku niezgodnego z prawem przetwarzania każdy posiada prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego. Administratorem danych osobowych jest Parafia Œw. Miko3aja w Krapkowicach, siedziba: Krapkowice, Koœcielna 8.