48

49

51

Intencje Mszalne


Sobota – 24 października 2020

     700 Za + Piotra Marszałka (od Domu św. Jana Bożego Braci Bonifratrów)

     1300 Chrzty: Aleksandra Suchy, Michał Jakub Dziedziński

     1730  Nabożeństwo różańcowe

     1800 Do Bożej Opatrzności z podziękowaniem za otrzymane łaski z prośbą o zdrowie i Boże błogosławieństwo dla Ireny Bialek

 

XXX Niedziela zwykła – 25 października 2020 – Uroczystość Rocznicy

          Poświęcenia kościoła

     700 Za + Gerarda Chmura w 2 rocznicę śmierci

     900 Za + Renatę Różycką w 6 rocznicę śmierci, + męża Ireneusza,

          ++ z rodzin Różyckich, Piotrowskich i Pająk

     1030 Za + Erikę Wesoły z d. Kauczor

     1200  Do Bożej Opatrzności z podziękowaniem za otrzymane łaski

             z prośbą o zdrowie, Boże błogosławieństwo i opiekę Matki

             Najświętszej dla Marii i Waltera z okazji 50 rocznicy ślubu

Chrzest: Zuzanna Bogusława Skrzyńska

     1530 Nabożeństwo różańcowe

     1600 Za + męża Bolesława Haliniak w 17 rocznicę śmierci, ++ rodziców

             z obu stron, ++ babcie i dziadków, bratową Józefę oraz o zdrowie

             i Boże błogosławieństwo w rodzinie

 

     Poniedziałek – 26 października 2020

     700  Za + Jerzego Stebel, + żonę Marię, rodziców i rodzeństwo z obu stron

     1800 1. Za ++ Kazimierza i Władysława Macierzyńskich

  1. Za + córkę Iwonę, męża Gerarda i ++ z rodzin Rogocz i Berkemann

      Wtorek  – 27 października 2020

     700 Za + męża Zdzisława oraz ++ rodziców z obu stron i o zdrowie dla wnuczka

     1800 Za + Ryszarda Torbus (od rodzin Janiszyn i Szyszka)

 

Środa – 28 października 2020 – św. Apostołów Szymona i Judy Tadeusza

     700 Za + Irenę Lehnart we wspomnienie rocznicy urodzin i + Henryka Lehnart

          w 30 dni po śmierci

     1800 Za + męża, ojca i dziadka Ryszarda Torbus w 30 dni po śmierci,

           ++ z pokrewieństwa i dusze w czyśćcu cierpiące

 

    Czwartek – 29 października 2020

      700 Za + męża Herberta Tkotz w 8 rocznicę śmierci, ++ rodziców i rodzeństwo z obu stron

     1800 1. Do Bożej Opatrzności z podziękowaniem za otrzymane łaski z prośbą

             o dalsze a także zdrowie, Boże błogosławieństwo i dary Ducha Świętego

             dla Elfrydy Dziuba z okazji 80 rocznicy urodzin

             2. Za + Bronisława Berlika i Martę Pelka (od sąsiadów z ul. Kościelnej)

 

Piątek – 30 października 2020

     700 Za + męża Henryka Marut, syna Andrzeja, dwóch braci Jana i Adolfa

          Wit, + pokrewieństwo z obu stron i Jadwigę Bojanowską

        1630 Msza św. szkolna: Za + Mariana Musik, Franciszkę, Jadwigę,

           Antoniego Kapusta i dusze w czyśćcu cierpiące

     1800  Za + Jadwigę Tomala w 4 rocznicę śmierci

 

Sobota – 31 października 2020

     700 Za + Krzysztofa Salamon w 30 dni po śmierci

     1730  Nabożeństwo różańcowe

    1800 1. Za + żonę Zdizsławę Kubata w 3 rocznicę śmierci

  1. Za ++ Annę , Bronisława i Leszka Rączkiewicz i za ++ z obu stron

 

 Niedziela – 1 listopada 2020 – Uroczystość Wszystkich Świętych

    700 Za ++ rodziców Czesławę i Bolesława Okrutnik, + siostrę Helenę

          i wszystkich ++ z rodziny

     900 Za + Bronisława Berlik w 30 dni po śmierci

     1030 Za ++ z rodzin Szablicki i Komander, ++ przyjaciół i znajomych

            i za dusze w czyśćcu cierpiące

     1200  Za parafian

     1500 Nabożeństwo różańcowe z wypominkami za zmarłych

    1600 Za parafian

Zasady przetwarzania danych

Dotyczące danych z formularza wysyłanych ze strony.

Dane z powyższego formularza będą przetwarzane przez naszą firmę jedynie w celu odpowiedzi na kontakt w okresie niezbędnym na procedowanie przekazanej sprawy. Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne do przetworzenia zapytania. Każda osoba posiada prawo dostępu do swoich danych, ich sprostowania i usunięcia oraz prawo do wniesienia sprzeciwu wobec niewłaściwego przetwarzania. W przypadku niezgodnego z prawem przetwarzania każdy posiada prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego. Administratorem danych osobowych jest Parafia Œw. Miko3aja w Krapkowicach, siedziba: Krapkowice, Koœcielna 8.