48

49

51

Sakramenty Święte

Chrzty i roczki

  W niedziele, po sumie, g. 10.3o lub po Mszy św. o godz. 12.00 lub (w sytuacjach wyjątkowych) według życzenia

 

Nauki przedchrzcielne

II czwartek miesiąca , w salce o godzinie 19.oo.

 

Wymagane dokumenty do chrztu świetego

świadectwo urodzenia dziecka z Urzędu Stanu Cywilnego

dokumenty tozsamości rodziców

zaświadczenie z parafii zamieszkania, że dana osoba może pełnić funkcję matki lub ojca chrzestnego

dane rodziców chrzestnych (imię i nazwisko, wiek, wyznanie, adres zamieszkania)

 

Rodzice chrzestni

Prawo kościelne wymaga, aby rodzice chrzestni spełniali następujące warunki:

mieli ukończony 16 rok życia

sami przyjęli sakramenty wtajemniczenia (chrzest, eucharystia, bierzmowanie)

prowadzili życie zgodne z wiarą 

Jeśli rodzice dziecka nie są z naszej parafii, dodatkowo wymaga się zgody proboszcza z parafii na terenie której rodzice zamieszkują.

 

 

Formalności ślubne

w godzinach kancelaryjnych

 

Ślub należy zgłosić trzy miesiące przed planowanym terminem. Zapowiedzi najpóźniej na miesiąc przed datą ślubu.

 

Wymagane dokumenty do ślubu

dokumenty tożsamości

świadectwo chrztu świętego (ważne 6 miesięcy od daty wystawienia)

świadectwo ukończenia nauki religii w zakresie szkoły średniej

dokumenty z Urzędu Stanu Cywilnego (ważne 3 miesiące od daty wystawienia) 

 

Przygotowanie do sakramentu małżeństwa

Nowożeńcy biorą udział w naukach przedślubnych - w naszej parafii lub w innych parafiach (w zależności od tego, który termin nauk bardziej pasuje narzeczonym). Informacji o terminach nauk udzielają poszczególne parafie.

 

Więcej informacji na temat przygotowania do sakramentu Małżeństwa znajdziemy na stronie www.spotkania.emaus.pl Opolskiego Ośrodka Spotkań Małżeńskich.

 

Nauki przedślubne

(wrzesień i Wielki Post):

soboty o 16.oo

 

 

Sakrament Pokuty i Pojednania

20 minut przed każdą Eucharystią

Zasady przetwarzania danych

Dotyczące danych z formularza wysyłanych ze strony.

Dane z powyższego formularza będą przetwarzane przez naszą firmę jedynie w celu odpowiedzi na kontakt w okresie niezbędnym na procedowanie przekazanej sprawy. Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne do przetworzenia zapytania. Każda osoba posiada prawo dostępu do swoich danych, ich sprostowania i usunięcia oraz prawo do wniesienia sprzeciwu wobec niewłaściwego przetwarzania. W przypadku niezgodnego z prawem przetwarzania każdy posiada prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego. Administratorem danych osobowych jest Parafia Œw. Miko3aja w Krapkowicach, siedziba: Krapkowice, Koœcielna 8.