48

49

51

Nekrologi

Modlitwa za naszych zmarłych Parafian

 

Chwalebny św. Mikołaju szczególny mój obrońco,

wejrzyj na mnie litościwym okiem z onej górnej światłości, w której widzeniem Boga się nasycasz

i uproś mi u Pana łaskę i pomoc stosowną do obecnych potrzeb moich tak duchowych jak i doczesnych,

a szczególniej łaskę jeżeli mi pomocną być ma do wiecznego zbawienia mego.

 

Pomnij także, o chwalebny św. Biskupie, na najwyższego pasterza naszego,

Papieża, na Kościół św. i na pobożne miasto nasze. Naprowadź na drogę zbawienia wszystkich, co życie prowadzą zanurzeni w grzechy,

wszystkich nieumiejętnością, błędem i kacerstwem oślepionych.

 

Pociesz strapionych, opatrz w potrzebie będących, umocnij chwiejących się,

wesprzyj uciśnionych, ulżyj chorym i spraw,

aby wszyscy doznali możnej opieki Twojej

i najwyższego dawcy wszelkiego dobra.

 

Amen.

 

Janina

Kwoka

1953-03-11

2021-12-31

Katarzyna

Okwik

1995-04-25

2021-12-29

Hubert

Piper

1942-09-09

2021-12-27

Alicja

Ocipka

1935-01-11

2021-12-26

Marcjan

Pisarek

1937-06-14

2021-12-23

Stanisław

Szetela

1940-01-02

2021-12-22

Barbara

Gramala

1955-02-12

2021-12-21

Stanisław

Kacprzak

1932-06-23

2021-12-16

Urszula

Bachar

1955-10-16

2021-12-06

Mariola

Wolsztyńska

1973-01-15

2021-12-05

Genowefa

Chwieduk

1946-05-18

2021-12-03

Wiesława

Wierzbicka

1951-10-29

2021-12-03

Stanisława

Majewska

1939-12-21

2021-11-29

Zdzisław

Szelwach

1973-03-11

2021-11-25

Małgorzata

Karska

1983-10-15

2021-11-24

Gerhilda

Gawrońska

1938-08-21

2021-11-21

Zuzanna

Zajączkowska

1947-01-13

2021-11-20

Andrzej

Katafoni

1958-05-19

2021-11-20

Marianna

Bałuszyńska

1935-11-16

2021-11-18

Zbigniew

Kołtuniec

1939-11-01

2021-11-10

Erna

Bomba

1939-08-10

2021-10-17

Leszek

Piekarczyk

1954-04-16

2021-10-14

Bożena

Przybylska

1951-01-21

2021-10-07

Roman

Friedla

1975-09-18

2021-10-06

Antonina

Małecka-Walczak

1935-01-17

2021-10-05

Hieronima

Zawadzka

1936-04-18

2021-10-04

Janusz

Górski

1945-06-04

2021-10-03

Teresa

Mazur

1940-06-03

2021-10-03

Antoni

Kuźmiuk

1934-05-11

2021-10-01

Dorota

Rosiak

1930-09-18

2021-09-19

Zofia

Ludwa

1939-08-01

2021-09-14

Jan

Woźniczka

1949-05-19

2021-09-12

Janusz

Kopa

1938-03-06

2021-08-28

Jan

Dulin

1952-06-16

2021-08-16

Zygmunt

Taradaj

1957-09-27

2021-08-16

Romuald

Waniowski

1962-12-16

2021-08-14

Marek

Pelka

1969-05-17

2021-08-11

Antoni

Chlipała

1949-01-15

2021-08-07

Andrzej

Gałus

1946-11-06

2021-08-07

Marcin

Kozłowski

1984-11-30

2021-07-29

Janusz

Koźlik

1951-02-12

2021-07-25

Rafał

Walczak

1983-02-26

2021-07-21

Wanda

Tyczyńska

1935-04-11

2021-07-19

Marcin

Trinczek

1971-12-09

2021-07-17

Henryk

Rogosz

1939-10-08

2021-07-13

Zbigniew

Szuba

1947-07-21

2021-07-13

Irena

Leboch

1963-09-27

2021-07-12

Lucja

Wosczyna

1933-11-23

2021-07-06

Helmut

Gonsior

1956-12-02

2021-06-30

Marta

Skowron

1994-10-08

2021-06-25

Konrad

Malkusz

1948-11-14

2021-06-24

Aniela

Sema

1950-11-30

2021-06-08

Norbert

Cebula

1951-08-17

2021-05-23

Krystyna

Wehrstein

1947-12-16

2021-05-16

Izabela

Wydrych

1973-12-04

2021-05-11

Henryk

Rauhut

1944-04-23

2021-04-29

Barbara

Dołowicz

1962-06-03

2021-04-29

Henryk

Wiklak

1948-11-13

2021-04-27

Brygida

Drajewicz

1957-03-09

2021-04-22

Irena

Hrabczuk

1927-03-06

2021-04-21

Elżbieta

Jendrusch

1948-03-04

2021-04-18

Aleksander

Szkoda

1929-03-27

2021-04-16

Anna

Niewiejska

1946-03-26

2021-04-09

Władysław

Rączy

1944-02-03

2021-04-08

Klaudiusz

Kilisz

1967-01-06

2021-04-08

Jerzy

Matusz

1929-08-06

2021-04-04

Grzegorz

Konopka

1970-03-03

2021-04-02

Jan

Jakubów

1939-03-30

2021-04-01

Teresa

Bąk

1936-12-12

2021-03-31

Mariola

Okwik

1960-08-02

2021-03-25

Mariusz

Krzywniak

1972-05-20

2021-03-21

Alfons

Kipka

1950-08-04

2021-03-19

Hildegarda

Korol

1946-11-27

2021-03-12

Tadeusz

Sędziński

1959-04-24

2021-03-08

Edward

Machoń

1936-10-13

2021-03-03

Maria

Schendzielorz

1925-12-08

2021-02-20

Wiesław

Mazur

1953-08-23

2021-02-10

Regina

Mrohs

1931-12-12

2021-02-01

Genowefa

Krontal

1932-01-02

2021-01-21

Anna

Matysek

1936-09-09

2021-01-20

Edward

Wiliński

1951-03-09

2021-01-20

Zdzisław

Przybylski

1948-02-23

2021-01-14

Inga

Gruchot

1940-09-27

2021-01-08

Zbigniew

Oniszczuk

1960-03-03

2021-01-01

Zasady przetwarzania danych

Dotyczące danych z formularza wysyłanych ze strony.

Dane z powyższego formularza będą przetwarzane przez naszą firmę jedynie w celu odpowiedzi na kontakt w okresie niezbędnym na procedowanie przekazanej sprawy. Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne do przetworzenia zapytania. Każda osoba posiada prawo dostępu do swoich danych, ich sprostowania i usunięcia oraz prawo do wniesienia sprzeciwu wobec niewłaściwego przetwarzania. W przypadku niezgodnego z prawem przetwarzania każdy posiada prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego. Administratorem danych osobowych jest Parafia Œw. Miko3aja w Krapkowicach, siedziba: Krapkowice, Koœcielna 8.