48

49

51

Ogłoszenia Duszpasterskie

Ogłoszenia z niedzieli 24 maja 2020 roku

 

W tym tygodniu modlimy się w intencji diakonów przeżywających w tym tygodniu swoje rekolekcje przed święceniami kapłańskimi i o nowe i święte powołania do służby w Kościele

 

 • Bp Andrzej Czaja udzielił dyspensy ogólnej od obowiązku uczestniczenia w niedzielnej i świątecznej Mszy św. dla wszystkich przebywających na terenie diecezji opolskiej. Obowiązuje ona do odwołania.
 • W wigilię Zesłania Ducha Świętego, 30 maja 2020 roku, na godz. 1900 Biskup zaprasza wszystkich, a szczególnie tegorocznych maturzystów, na czuwanie modlitewne w kościele seminaryjnym w Opolu. Duchowo będzie się można łączyć ze zgromadzonymi za pośrednictwem Facebooka na profilu duszpasterstwa diecezji opolskiej „Ławka”.
 • Pary narzeczonych, które przerwały nauki przedmałżeńskie a zamierzają zawrzeć związek małżeński w najbliższych miesiącach mogą skorzystać z nauk organizowanych przez Diecezjalne Duszpasterstwo Rodzin. Najbliższe terminy: 16 i 17 czerwca. Spotkania odbędą się w Katedrze Opolskiej. Zapisy na dr.opole.pl
 • Powierzchnia użytkowa naszego kościoła wynosi 742 m2. Według najnowszych wytycznych może w nim przebywać maksymalnie 74 osoby (na Mszach św., nabożeństwach i poza nimi). Zasada ta nie dotyczy placu wokoło kościoła. Na zewnątrz powinniśmy zachowywać odpowiedni odstęp od siebie (minimum 2 metry). W przypadku większej ilości wiernych, nagłaśniamy plac przy kościele. Wiernych uczestniczących w nabożeństwach poza murami kościoła, prosimy o pozostanie tam także w czasie Komunii. Możliwość Jej przyjęcia będzie także na zewnątrz kościoła.
 • Przypominamy o nakazie zasłaniania nosa i ust także podczas obrzędów religijnych. Zdjąć maseczkę można jedynie w celu przyjęcia Komunii Świętej.
 • Z uwagi na decyzję rządu RP o zawieszeniu zajęć szkolnych oraz zarządzenie Księdza Biskupa, zawieszamy na ten sam czas wszystkie zajęcia katechetyczne oraz spotkania formacyjne przy parafii.
 • Msze św. w naszej parafii są obecne w dalszym ciągu, wg zwykłego porządku podanego w gazetce parafialnej. Osoby, które chciałyby skorzystać z indywidualnej modlitwy informujemy, że kościół św. Mikołaja jest otwarty także w ciągu dnia.
 • Ministranci mogą już podjąć swoją służbę przy ołtarzu – od ubiegłej niedzieli zostały całkowicie zniesione ograniczenia wiekowe.
 • Adoracja Najświętszego Sakramentu – w dni powszednie, od godz. 1500 do 1800 (za wyjątkiem dni, w których w tym czasie odprawiamy Msze św.)

Adorację rozpoczynamy Koronką do Bożego Miłosierdzia.

 • Okazja do sakramentu pokuty – codziennie przed Eucharystią (zarówno poranną jak i wieczorną)
 • Kancelaria parafialna jest czynna wg zwyczajowych godzin. Wzorem wielu krapkowickich urzędów zachęcamy aby osobiście załatwiać w niej tylko sprawy najpilniejsze.
 • Kierując się wytycznymi księży biskupów, zachęcamy do: przestrzegania zasad higieny i częstego mycia rąk (co też czynimy my kapłani i pozostali szafarze Komunii św.), do przyjmowania Komunii „na rękę”, powstrzymywania się od oddawania czci relikwiom i krzyżowi przez pocałunek (zwłaszcza chodzi o krzyż w przedsionku kościoła).
 • Brak wody święconej w kropielnicach również wynika z powyższych zaleceń.
 • Pierwsza Komunia Święta jest przesunięta na 6 września na godz. 10.30. Rocznica Pierwszej Komunii – 13 września o godz. 12.00. Bierzmowanie również jest przesunięte, data musi być ustalona z ks. Biskupem.
 • Po zakończonych Mszach Świętych niedzielnych (oraz w tygodniu na plebanii) jest do nabycia „Siewca”, „Gość Niedzielny” oraz „Droga do nieba”
 • Zachęcamy do uczestnictwa w nabożeństwach majowych. Są one odprawiane od poniedziałku do piątku po wieczornych Mszach św., w soboty i niedziele w ramach popołudniowych nabożeństw.
 • 11 kwietnia został uruchomiony stały streaming nabożeństw i Mszy św. z kościoła parafialnego. W bezpośredni podgląd można wejść z naszego fejsbukowego profilu a także ze strony parafialnej (zakładka „aktualności” i „kamera w kościele” lub klikając w link na głównej stronie mikolaj.krapkowice.pl )
 • Numer konta parafialnego: 43 8884 0004 2001 0000 0505 0001 Za wszystkie wpłaty, które służą pokryciu bieżących zobowiązań, składamy serdeczne „Bóg zapłać”.

 

 

W minionym tygodniu odeszli do Pana:

- Piotr Stępnik, lat 49, zam. ul. Fabryczna

- Zygmunt Łobos, lat 76, zam. Os. 1000-lecia

- Waldemar Stępień, lat 61, zam. Os. Fabryczne           Wieczny odpoczynek…

Zasady przetwarzania danych

Dotyczące danych z formularza wysyłanych ze strony.

Dane z powyższego formularza będą przetwarzane przez naszą firmę jedynie w celu odpowiedzi na kontakt w okresie niezbędnym na procedowanie przekazanej sprawy. Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne do przetworzenia zapytania. Każda osoba posiada prawo dostępu do swoich danych, ich sprostowania i usunięcia oraz prawo do wniesienia sprzeciwu wobec niewłaściwego przetwarzania. W przypadku niezgodnego z prawem przetwarzania każdy posiada prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego. Administratorem danych osobowych jest Parafia Œw. Miko3aja w Krapkowicach, siedziba: Krapkowice, Koœcielna 8.