48

49

51

Terminy I Komunii Świętej

 

 

12 maja 2024 roku

 

18 maja 2025 roku

 

17 maja 2026 roku

 

9 maja 2027 roku

 

21 maja 2028 roku

 

13 maja 2029 roku

 

19 maja 2030 roku

 

/Co do zasady: generalnie jest to trzecia niedziela maja, chyba że w tym dniu wypada Uroczystość Zesłania Ducha Świętego. Wtedy uroczystość 1 Komunii przenosimy na drugą niedzielę maja/

 

 

Zasady przetwarzania danych

Dotyczące danych z formularza wysyłanych ze strony.

Dane z powyższego formularza będą przetwarzane przez naszą firmę jedynie w celu odpowiedzi na kontakt w okresie niezbędnym na procedowanie przekazanej sprawy. Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne do przetworzenia zapytania. Każda osoba posiada prawo dostępu do swoich danych, ich sprostowania i usunięcia oraz prawo do wniesienia sprzeciwu wobec niewłaściwego przetwarzania. W przypadku niezgodnego z prawem przetwarzania każdy posiada prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego. Administratorem danych osobowych jest Parafia Œw. Miko3aja w Krapkowicach, siedziba: Krapkowice, Koœcielna 8.