48

49

51

Terminy I Komunii Świętej

19 maja 2019 roku

 

17 maja 2020 roku

 

16 maja 2021 roku

 

15 maja 2022 roku

 

21 maja 2023 roku

 

12 maja 2024 roku

 

18 maja 2025 roku

 

17 maja 2026 roku

 

9 maja 2027 roku

 

...a potem się zobaczy (gdyż ufam, że zapobiegliwość ma jednak swoje granice i dzieciom dopiero planowanym nie trzeba już teraz organizować uroczystości ;))

 

Wszystkich nad-zapobiegliwych Rodziców pozdrawia Proboszcz miejsca.

Zasady przetwarzania danych

Dotyczące danych z formularza wysyłanych ze strony.

Dane z powyższego formularza będą przetwarzane przez naszą firmę jedynie w celu odpowiedzi na kontakt w okresie niezbędnym na procedowanie przekazanej sprawy. Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne do przetworzenia zapytania. Każda osoba posiada prawo dostępu do swoich danych, ich sprostowania i usunięcia oraz prawo do wniesienia sprzeciwu wobec niewłaściwego przetwarzania. W przypadku niezgodnego z prawem przetwarzania każdy posiada prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego. Administratorem danych osobowych jest Parafia Œw. Miko3aja w Krapkowicach, siedziba: Krapkowice, Koœcielna 8.