48

49

51

Nekrologi

Modlitwa za naszych zmarłych Parafian

 

Chwalebny św. Mikołaju szczególny mój obrońco,

wejrzyj na mnie litościwym okiem z onej górnej światłości, w której widzeniem Boga się nasycasz

i uproś mi u Pana łaskę i pomoc stosowną do obecnych potrzeb moich tak duchowych jak i doczesnych,

a szczególniej łaskę jeżeli mi pomocną być ma do wiecznego zbawienia mego.

 

Pomnij także, o chwalebny św. Biskupie, na najwyższego pasterza naszego,

Papieża, na Kościół św. i na pobożne miasto nasze. Naprowadź na drogę zbawienia wszystkich, co życie prowadzą zanurzeni w grzechy,

wszystkich nieumiejętnością, błędem i kacerstwem oślepionych.

 

Pociesz strapionych, opatrz w potrzebie będących, umocnij chwiejących się,

wesprzyj uciśnionych, ulżyj chorym i spraw,

aby wszyscy doznali możnej opieki Twojej

i najwyższego dawcy wszelkiego dobra.

 

Amen.

 

Walter

Manek

1943-09-07

2024-07-16

Monika

Matuszek

1949-05-26

2024-07-01

Jan

Staisz

1951-12-15

2024-07-01

Andrzej

Wojtas

1960-07-26

2024-06-13

Maria

Nowak

1947-05-10

2024-06-12

Konrad

Laby

1932-11-26

2024-06-02

Kornelia

Rychlik

1964-04-22

2024-06-02

Harald

Kostka

1959-06-29

2024-06-01

Marek

Nowicki

1983-03-29

2024-05-21

Stefania

Demel

1934-02-18

2024-05-21

Elżbieta

Gregorczyk

1948-03-05

2024-05-18

Józef

Skiba

1953-03-18

2024-04-25

Dawid

Matysek

2012-08-17

2024-04-22

Stanisława

Śleziak

1935-08-10

2024-04-16

Wladysław

Żurawiecki

1932-11-09

2024-04-14

Roland

Mutke

1968-01-20

2024-04-10

Tadeusz

Janiszyn

1946-10-14

2024-04-09

Irena

Gawrysiak

1951-04-22

2024-04-07

Maria

Klinza

1955-02-09

2024-04-06

Janusz

Pekowski

1958-08-12

2024-04-05

Tadeusz

Antoszek

1944-06-05

2024-03-30

Anna

Kraus

1941-07-10

2024-03-28

Czesława

Fazan

1937-09-15

2024-03-19

Róża

Dresler

1937-04-03

2024-03-18

Jolanta

Kowalska

1956-03-26

2024-03-17

Jerzy

Krok

1959-05-24

2024-03-16

Donata

Najgebauer

1939-07-12

2024-03-15

Dominik

Całkosiński

1979-12-03

2024-03-14

Hildegarda

Rosenberg

1928-07-27

2024-03-14

Krzysztof

Kulikowski

1965-11-27

2024-03-10

Andrzej

Zdzierak

1953-06-05

2024-03-10

Kazimiera

Zemla

1941-02-14

2024-03-09

Marek

Ciemborowicz

1951-12-09

2024-03-06

Krystian

Kowolik

1950-12-11

2024-02-27

Oswald

Bajer

1941-10-21

2024-02-27

Nadia

Łyko

2024-02-26

2024-02-26

Ignacy

Janik

1958-01-29

2024-02-26

Natan

Łyko

2024-02-26

2024-02-26

Helena

Soból

1934-12-24

2024-02-10

Marian

Miłek

1947-02-21

2024-02-07

Anna

Wiecha

1954-11-24

2024-02-04

Elfryda

Tarnowska

1932-06-09

2024-02-03

Piotr

Bator

1954-06-03

2024-01-29

Bernard

Jagieła

1957-08-19

2024-01-23

Tomasz

Serkis

1971-01-15

2024-01-17

Jan

Nestorowicz

1944-03-20

2024-01-10

Józef

Białek

1932-12-21

2024-01-10

Bożena

Grudniewska

1951-08-22

2024-01-06

Zofia

Gabis

1929-09-20

2024-01-06

Franciszka

Nowotny

1936-06-26

2024-01-03

Zasady przetwarzania danych

Dotyczące danych z formularza wysyłanych ze strony.

Dane z powyższego formularza będą przetwarzane przez naszą firmę jedynie w celu odpowiedzi na kontakt w okresie niezbędnym na procedowanie przekazanej sprawy. Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne do przetworzenia zapytania. Każda osoba posiada prawo dostępu do swoich danych, ich sprostowania i usunięcia oraz prawo do wniesienia sprzeciwu wobec niewłaściwego przetwarzania. W przypadku niezgodnego z prawem przetwarzania każdy posiada prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego. Administratorem danych osobowych jest Parafia Œw. Miko3aja w Krapkowicach, siedziba: Krapkowice, Koœcielna 8.