48

49

51

Nauki Przedmałżeńskie

Nauki przedmałżeńskie w naszej parafii odbędą się w kolejne 4 soboty:

9, 16, 23 i 30 marca 2019 roku oraz 7, 14, 21 i 28 września 2019

 

Rozpoczynamy o godz. 16.00. Nie trzeba się wcześniej "zapisywać".

Zaświadcznia o zakończonych naukach będą wystawiane po ostatnim spotkaniu.

Zasady przetwarzania danych

Dotyczące danych z formularza wysyłanych ze strony.

Dane z powyższego formularza będą przetwarzane przez naszą firmę jedynie w celu odpowiedzi na kontakt w okresie niezbędnym na procedowanie przekazanej sprawy. Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne do przetworzenia zapytania. Każda osoba posiada prawo dostępu do swoich danych, ich sprostowania i usunięcia oraz prawo do wniesienia sprzeciwu wobec niewłaściwego przetwarzania. W przypadku niezgodnego z prawem przetwarzania każdy posiada prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego. Administratorem danych osobowych jest Parafia Œw. Miko3aja w Krapkowicach, siedziba: Krapkowice, Koœcielna 8.