48

49

51

Nauki Przedmałżeńskie

Nauki przedmałżeńskie w naszej parafii odbędą się w kolejne 4 soboty:

29 lutego, 7, 14 i 21 marca 2020 roku oraz 5, 12, 19 i 26 września 2020 roku

 Ze względu na sytuację epidemiczną marcowe nauki zostały przerwane. Ostatnie dwa spotkania przeprowadzimy, gdy tylko będzie taka możliwość.

Rozpoczynamy o godz. 16.00. Nie trzeba się wcześniej "zapisywać".

Zaświadcznia o zakończonych naukach będą wystawiane po ostatnim spotkaniu.

Zasady przetwarzania danych

Dotyczące danych z formularza wysyłanych ze strony.

Dane z powyższego formularza będą przetwarzane przez naszą firmę jedynie w celu odpowiedzi na kontakt w okresie niezbędnym na procedowanie przekazanej sprawy. Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne do przetworzenia zapytania. Każda osoba posiada prawo dostępu do swoich danych, ich sprostowania i usunięcia oraz prawo do wniesienia sprzeciwu wobec niewłaściwego przetwarzania. W przypadku niezgodnego z prawem przetwarzania każdy posiada prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego. Administratorem danych osobowych jest Parafia Œw. Miko3aja w Krapkowicach, siedziba: Krapkowice, Koœcielna 8.