48

49

51

Duszpasterze

Proboszcz - Ks. Krzysztof Pustelak

 

Urodził się 19.04.1976 roku w Głubczycach. W Gołuszowicach mieszkał do 1981r. Potem wraz z rodzicami i rok młodszą siostrą Jadwigą przeprowadził się do Raciborza, do parafii Matki Bożej. Po maturze, w 1995 roku, wstapił do Wyższego Seminarium Duchownego w Nysie. W 1997 roku seminarium przeniesiono do Opola. 2 czerwca 2001 roku ks. Krzysztof przyjął święcenia kapłańskie z rąk abp Alfonsa Nossola i został skierowany do pracy w parafii bł Czeslawa w Opolu.

 

Od 2005 roku był wikariuszem w Nysie, w parafii św. Ap. Piotra i Pawła, a od 2009 roku - w parafii św. Mikołaja w Kędzierzynie-Koźlu. Od 23 sierpnia 2012 roku rozpoczął samodzielne duszpasterzowanie jako proboszcz małej parafii św. Floriana w Przydrożu Małym. Po niespełna trzech latach, 1 lipca 2015 roku, został proboszczem parafii św. Mikołaja w Krapkowicach.

 

E-mail: pustelak76@tlen.pl

 

 

Wikary - Ks. Łukasz Szablicki

 

Ks. Łukasz Szablicki urodził się 13.06.1983 roku w Strzelcach Opolskich. Pochodzi z Lichyni (par. Zalesie Śląskie). Po zdaniu egzaminu dojrzałości, w 2002 r., wstąpił do Wyższego Seminarium Duchownego w Opolu. W 2008 r. przyjął z rąk abp Alfonsa Nossola święcenia kapłańskie i został skierowany do pracy w parafii pw. Bożego Miłosierdzia w Prudniku.

Od 2011 roku był wikariuszem parafii pw. św. Mikołaja w Raciborzu, a od 2014 r. pełnił dodatkowo funkcję dyrektora Diecezjalnego Domu Formacyjnego w Raciborzu-Miedoni. Od 24 lutego 2020 roku został mianowany wikariuszem naszej parafii.

 

E-mail: lszablicki@gmail.com

Zasady przetwarzania danych

Dotyczące danych z formularza wysyłanych ze strony.

Dane z powyższego formularza będą przetwarzane przez naszą firmę jedynie w celu odpowiedzi na kontakt w okresie niezbędnym na procedowanie przekazanej sprawy. Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne do przetworzenia zapytania. Każda osoba posiada prawo dostępu do swoich danych, ich sprostowania i usunięcia oraz prawo do wniesienia sprzeciwu wobec niewłaściwego przetwarzania. W przypadku niezgodnego z prawem przetwarzania każdy posiada prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego. Administratorem danych osobowych jest Parafia Œw. Miko3aja w Krapkowicach, siedziba: Krapkowice, Koœcielna 8.